< <
1 / total: 8

Inleiding: Degenen die Turkije Willen Verdelen Zouden Deze Regels Met de Nodige Zorgvuldigheid Moeten Lezen

In het zuidoosten van Turkije wordt een listig spel gespeeld. Het doel is om aanvankelijk het zuidoosten, dan Turkije en uiteindelijk de hele wereld communistisch te kunnen maken. Krankzinnige stemmen die zeggen “laten we met de PKK om de tafel zitten” of “laten we de PKK een stuk land in het zuidoosten geven” dienen, bewust of onbewust, hetzelfde doel: een communistische wereldstaat.

PKK'ya çözüm gazete küpürleri

Een groot gedeelte van de mensen zijn zich niet eens bewust van deze ernstige dreiging. Ze hebben het idee dat als een stuk land wordt weggegeven, als om de tafel wordt gezeten met de PKK en Öcalan wordt overtuigd, het terrorisme op het Turks grondgebied tot een einde zal komen. Sommige van hen die voorstander zijn van deze voorgestelde opdeling zijn voormalige communisten. Het merendeel van deze mensen leken, om geen aandacht te trekken, in de loop der jaren van standpunt te zijn veranderd. Maar als de meest felle aanhangers van het communisme voerden zij een geheime propaganda en doen dat nu nog steeds. Ze proberen systematisch het idee te propageren dat “het de beste oplossing is om een stuk land weg te geven” om dit verraderlijke idee af te beelden als legitiem. Het Turkse volk wordt gedwongen te denken dat “dit de enige overgebleven oplossing is”. Door dit te doen plannen ze om onze Koerdische broeders en heel Turkije mee te slepen in een ramp. Ze proberen deze list te realiseren door gebruik te maken van zachte woorden en milde indoctrinatie, onder de dekmantel van “wij zijn onschuldig, wij worden onderdrukt, dit is onze enige redding”. Ze proberen het communisme en zijn gewelddadigheid, dat zoveel pijn, wreedheid en conflicten in de 20e eeuw in de wereld heeft veroorzaakt, te doen herleven.

Het doel van dit boek is om de ware doelstellingen van de communistische terreurorganisatie PKK bloot te leggen, net als het spel dat wordt gespeeld met onze Koerdische broeders en de verwrongen manier van denken van de mensen die voor een verdeling van Turkije zijn.

Er is hier nog een ander punt dat de aandacht moet krijgen. Deze separatistische terreurorganisatie is niet gewoon een terroristische groep die gestoeld is op de aspiraties van het Koerdische nationalisme. DE PKK IS EEN DARWINISTISCHE, COMMUNISTISCHE, STALINISTISCHE EN LENINISTISCHE ORGANISATIE DIE HET KOERDISCHE NATIONALISME ALLEEN ALS MIDDEL GEBRUIKT OM ZIJN EIGEN BELANGEN TE BEHARTIGEN.

hayali Kürdistan bayrağı

Het besef van dit feit geeft een heel ander perspectief dan wat over het algemeen bekend is over de PKK en over de maatregelen die er tegen genomen moeten worden. Na het lezen van dit boek zullen degenen die denken dat ze het terreurprobleem in het zuidoosten van Turkije op kunnen lossen door het opdelen van het land en degenen die zeggen “laten we wat grond geven en ons ontdoen van het probleem” een veel beter idee hebben over de plaag waarmee ze te maken hebben.

Voordat we de details van deze verschrikkelijke plaag verder uiteen gaan zetten:

Türk - Kürt kardeşiz

Moet de PKK zich dit realiseren!

turkey, kurdistan

De definitieve oplossing voor terreur is om haar intellectuele fundamenten te vernietigen. Dat is alleen mogelijk door middel van anti-darwinistische en anti-materialistische wetenschappelijke activiteit.

Wij zullen nooit een communistische opstand in het zuidoosten van het land toestaan en wij zullen zeker nooit ook maar het kleinste stukje grond aan de PKK afstaan. Zoals Mustafa Kemal Atatürk duidelijk heeft gemaakt “Communisme is de grootste vijand van de Turkse wereld. Waar het gezien wordt moet het daarom met de grond gelijk gemaakt worden” en we zullen ons aan dit principe houden en communisme nooit toestaan ons land te betreden.

Degenen die de weg vrij willen maken voor het communisme door te zeggen “laten we wat land opgeven om er een eind aan te maken” moeten zich dit realiseren:

Het weggeven van land zal geen vrede in Turkije brengen; integendeel, het zal slechts leiden tot een nog grotere tragedie. De Turkse natie heeft geen problemen met het offeren van martelaren, maar we zullen nooit toestaan dat er ook maar een klein stukje land van ons vaderland wordt opgeofferd. Er is niet eens een hele kleine mogelijkheid dat dit ooit gaat gebeuren.

En het Turkse volk moet zich dit realiseren:

özerklik gazete küpürleri

De terreurorganisatie PKK moet dit weten; wij zullen geen centimeter grond afstaan aan communisten!

Het opgeven van zelfs het kleinste stukje van ons vaderland zou het verlies van de waardigheid, de eer, de nobelheid, de sterkte en het bestaansrecht van het Turkse volk betekenen. DAT ZAL NOOIT GEBEUREN. We hebben maar een akkoord met de PKK. De grondslag van die overeenstemming zijn de weergaloze woorden van Atatürk:

"Het is cruciaal voor de Turkse natie om een trots en eerbaar leven te leiden. De Turk heeft een geweldig en waardig karakter, zelfvertrouwen en bekwaamheid. EEN DERGELIJKE NATIE ZOU EERDER MOETEN VERDWIJNEN DAN LEVEN IN GEVANGENSCHAP. Derhalve: ONAFHANKELIJKHEID OF DE DOOD!” Mustafa Kemal Atatürk

Een ding dat degenen die achter de separatistische terreurorganisatie PKK en communisme in het algemeen staan en degenen die een plek voor zichzelf proberen te veroveren in het oosten van het land, zich moeten realiseren is dat we nooit zullen toestaan dat ons vaderland wordt verdeeld. Een tweede zeer belangrijk punt is dat we nooit communisme in Turkije of in de wereld zullen toestaan. Dit boek laat het publiek de enige effectieve manier zien om tegen het communisme te strijden. Dat is door middel van een intellectuele strijd en het openbaren van de waarheid over het darwinisme. ANTI-DARWINISTISCHE INFORMATIE IS DE GROOTSTE NACHTMERRIE VAN ELKE COMMUNIST. ALS GOD HET WIL, ZAL DEZE INTELLECTUELE STRIJD VOORGOED AFREKENEN MET HET COMMUNISME.

Terrorisme Kan een Halt Toegeroepen Worden als de Terreurorganisatie PKK Afstand Neemt van Haar Marxistisch-Leninistische Ideologie

öcalan, pkk

Het “oplossingsproces” dat erop gericht was de terroristische organisatie PKK haar wapens neer te laten leggen, wat de staat en de regering met grote vastberadenheid nastreven, was tot dan toe succesvol uitgevoerd. De heer Erdoğan, die toen premier was, legde de nadruk op “één enkele natie, één enkele vlag, één enkel land en één enkele staat” en dit was al vanaf het begin en vooral tegenwoordig, bij een gebrek aan bezwaren hiertegen, een zeer belangrijke en geschikte uitspraak om het vertrouwen van het volk te vergroten. De rationele en de vooruitziende houding van de heer Erdoğan en zijn vastberaden weerstand tegen de opdeling zijn ook een mooie uiting van zijn goede geweten. Het feit dat vanaf dat moment de terreurorganisatie PKK relatief minder zichtbaar was dan dat ze in het verleden was, vergrootte ook het vertrouwen in het succes van dat initiatief.

Öcalan had echter in die tijd diverse dingen gezegd die toen in de pers waren verschenen en die ook belangrijk zijn bij het laten zien dat er geen noemenswaardige veranderingen zijn in zijn ideeën of die van de PKK.

Uit gesprekken tussen afgevaardigden van de BDP, bekend bij het publiek als de Imralı Minutes en Abdullah Öcalan is duidelijk geworden dat noch zijn denkwijze, noch zijn perverse stalinistische filosofie, die terreur als legitiem beschouwt, veranderd zijn en dat hij geen gewetensbezwaren heeft om het land in een bloedbad te veranderen.

Uitspraken van Öcalan in deze gesprekken:

◉ “Er zal een commissie worden opgericht die op zoek gaat naar de waarheid. Deze zal onder toezicht staan van ‘rationele figuren’. Dat is wanneer we ons terug zullen trekken. We zullen naar de dorpen teruggaan. Als ze deze dingen niet doen, zullen we ons niet terugtrekken. De guerrillabeweging zal zelfs nog groter worden op de plek waar we ons naar toe terugtrekken. Ik ben het er niet mee eens dat de guerrillabeweging zal stoppen als we ons terugtrekken. Er is Syrië en er is Iran. We hebben op het moment 50.000 manschappen in Syrië, 10.000 in Kandil en 40.000 in Iran”.

“Als ze dit niet doen, zullen ze erachter komen dat ze te maken hebben met een meer geavanceerd plan.”

“Als ik succes heb, zullen er geen KCK of andere gedetineerden meer zijn. Als dit niet gebeurd, zal er een oorlog van het volk komen met 50.000 mensen. Er zullen mensen sterven. Dit zal niet mijn schuld zijn. Iedereen moet echter weten dat ‘we zullen leven, we zullen vechten als nooit tevoren’.”

“Onze klasse en onze mensen wisten niet hoe meedogenloos onze oorlog was”.

“De Koerden moeten een zelfverdedigingsmacht ontwikkelen”.

Zoals uit de uitspraken hierboven blijkt, denkt Öcalan dat als de – voor de PKK – juiste omstandigheden en voorwaarden gerealiseerd worden, er teruggegaan wordt naar terreur, een stalinistische revolutie en separatistisch geweld.

Aan de andere kant zegt Öcalan dat er gebruikgemaakt zal worden van de KCK, die het hooggerechtshof beschouwt als een terroristische organisatie, om te herstructureren in de regio en het gebied waar de terroristen van de PKK zich naar terugtrekken en dat veel meer nieuwe leden zich zullen vestigen in de plekken waaruit de PKK weggaat. Bovendien zegt Öcalan dat de strijdmachten van de PKK al het land uit zijn, maar dat als het nodig zou zijn, deze weer terug kunnen komen en een burgeroorlog kunnen beginnen.

Öcalan legt in zijn woorden vooral de nadruk op de ‘zelfverdedigingsmacht’, die gevormd zou zijn door de KCK en een gewapende strijdmacht is van de zogezegde parallelle staat. Deze illegale groeperingen, waarnaar verwezen wordt als ‘zelfverdedigingsmachten’, zijn bedoeld om de oprichting van een PKK-staat te ondersteunen en om de mensen in de regio voor te bereiden op een oorlog. Dit wordt door Öcalan aan de organisatie geïnstrueerd om vooral de aandacht daarop te richten.

Samenvattend

Mustafa Kemal Atatürk

1.Öcalan spreekt over een oorlog van het volk, over het vertegenwoordigen van het linkse deel van Turkije en het staande houden van de Dev Genç revolutionaire gedachtegang. Dit geeft aan dat hij het idee van het “opbouwen van een staat gebaseerd op marxistisch-leninistische principes”, zoals de officier van het Hof voor de Staatsveiligheid in Ankara heeft vastgesteld, niet heeft losgelaten.

2.Hij geeft bevelen om gewapende terroristische strijdkrachten op te bouwen en te onderhouden voor een bewapende terroristische opstand.

3.Hij beveelt dat de marxistisch-leninistische leer zoveel mogelijk verspreid wordt onder zijn achterban en geeft bevelen voor een toename van het aantal militanten.

4. Hij wil dat de mensen uit de regio voorbereid zijn op een burgeroorlog.

Naast dit alles, laten stukken uit de pers ook zien dat de ideeën van Abdullah Öcalan over een federatie en autonomie niet veranderd zijn:

“De Koerden zullen zich vrij kunnen uitspreken en regeren. Het kan een allergische reactie veroorzaken als we hier nu regelgeving voor laten maken, maar in de toekomst kan het wel.”

“Dit zal onze houding zijn; als het basisprincipe zich voordoet, zullen we het gebruiken. Jullie kunnen er een wet voor maken of dit niet doen. De democratische rechten en solidariteit van etnische groepen en gebieden worden binnen de territoriale integriteit van Spanje gegarandeerd. We hebben hier gisteren over gediscussieerd. Onze historische en culturele identiteit maken deel uit van ons erfgoed. Ze moeten zichzelf vrij kunnen uitdrukken, dit geldt ook voor de organisatie en het bestuur en ze hebben het recht te leven en deze rechten zijn gewaarborgd.“

De reden waarom Öcalan en vooral de BDP Spanje aanhalen is dat in de Spaanse grondwet staat dat de autonomie, die aan Baskenland is gegeven, de integriteit van Spanje niet zal beschadigen en dat de autonome structuur grondwettelijk gewaarborgd wordt. Feit is echter, dat de situatie in Spanje niet is zoals eerder op werd gehoopt.

Spanje heeft momenteel 17 autonome gemeenschappen en twee autonome steden. De autonome regio Catalonië in het noordoosten van Spanje heeft vele jaren gevochten voor haar onafhankelijkheid. Op het moment dat de economie op zijn slechtst was en de werkloosheid 25%, wilde het economische onafhankelijkheid van het bestuur in Madrid en diverse wettelijke veranderingen. Catalaanse politici hebben al signalen afgegeven voor een afscheiding door te zeggen dat “als we de statuswijziging niet binnen de Spaanse wet kunnen bewerkstelligen, zullen we naar een manier zoeken om dit te doen met de lokale Catalaanse wet”. De 1,5 miljoen mensen die ze gemobiliseerd hebben, trokken op 11 september 2012 door de straten van Barcelona om onafhankelijkheid te eisen, terwijl ze riepen “Catalonië, een nieuwe Europese staat”.

In het Duitse tijdschrift Der Spiegel schreven Fiona Ehlers, Hans Hoyng, Christoph Schult en Helene Zuber over dit fenomeen dat “de kredietcrisis de positie van Europese separatisten versterkt”.

We moeten niet vergeten dat de PKK een marxistisch-leninistische terreurorganisatie is die sterk geworden is door propaganda. Jonge mensen die naar de bergen trekken om zich aan te sluiten, ondergaan in de zogenaamde ‘academies’ nog enkele maanden ideologisch onderwijs. Nadat ze zich hebben aangesloten bij de marxistisch-leninistische ideologie wordt hen wapens gegeven om een “Koerdistan op te bouwen dat gebaseerd is op deze ideologie”. Het is duidelijk dat in het geval dat ze enige vorm van autonomie in de regio bereiken, ze een onderdrukkend marxistisch-leninistisch-stalinistisch systeem aan het Koerdische volk zullen opleggen. De terreurorganisatie droomt ervan in de beginfase sterker te worden door het ontvangen van materiële, militaire en politieke ondersteuning van de centrale regering en plant daarna deze autonomie te wijzigen naar een volledig volwassen onafhankelijke communistische Koerdische staat. Dit is, niet alleen voor de Koerdische bevolking maar voor het hele Midden-Oosten, een uiterst gevaarlijk plan. Het zal zonder twijfel uitmonden in bloedvergieten. Daarom is het cruciaal om tijdens de onderhandelingen altijd deze gevaren in het achterhoofd te houden.

De oprichting van een Turks-Islamitische Unie is iets wat de Turkse Republiek nooit kan opgeven. Het enige doel in het kader van dit ideaal is sterk te worden en een grootse eenheid op te richten naar het voorbeeld van de Europese Unie en versnippering en verdeeldheid te voorkomen. Als deze doelstelling realiteit wordt, zullen niet alleen de Koerden, maar ook de Turken, Lazen, Abchazen, Tsjerkessen en alle andere volkeren, die de regio en het land rijk is, kunnen genieten van vrede, rust, gemak en comfort.

tek devlet tek millet, tek vatan tek bayrak

EEN NATIE, EEN VLAG, EEN LAND, EEN STAAT

Is Het Mogelijk Tot Öcalan Te Prediken?

De Profeet Abraham (vzmh) predikte tot Nimrod. Hij liet hem niet achter. De Profeet Mozes (vzmh) liet de farao niet achter om wie hij is. Hij volgde het bevel van God op en predikte tot hem.

Onze Profeet (vzmh) predikte tot de antichristen van zijn tijd, zoals Abu Jahil en Abu Lahab.

Ook Hazrat Mahdi (vzmh) zal in zijn eigen tijd de meer dan 30 antichristen uitnodigen tot het geloof. Hij zal de opdracht volbrengen die God in de Koran openbaart en waarvoor hij alle moslims verantwoordelijk houdt: “amr bi'l maroof wa nahi an al-munkar” in andere woorden, om te “...bevelen wat goed is en te mijden wat slecht is.”

De morele waarden van de Koran eisen dat er gepredikt wordt tot Abdullah Öcalan en dat hij opgeroepen wordt om te geloven. Het is niet acceptabel om niet tot de antichristen van deze tijd, zoals Abdullah Öcalan, te prediken; het moet gedaan worden omdat dit een vereiste is van de Koran. Of hij het prediken wel of niet accepteert, dit is wat God beveelt in de Koran.

Het feit dat de heer Adnan Oktar, als voortrekker van de Mahdi, een exemplaar van de ‘Atlas of Creation’ aan Abdullah Öcalan heeft gestuurd en Öcalan en de PKK heeft opgeroepen om afstand te doen van het communisme en zich tot de Islamitische Unie te wenden, om tot inkeer te komen en te gaan leven volgens de Koran, is ook wat de morele waarden van de Koran eisen.

Het is onverenigbaar met de geest van de Koran om te zeggen, “hoe kunnen we tot de farao of Nimrod prediken?” “Men kan niet tot Abu Jahil en Abu Lahab prediken”.

Mensen die geen kennis hebben van de Koran kunnen deze methode van de Koran die door God is geopenbaard vreemd vinden, maar het juiste om te doen is het gehoorzamen van de Koran.

“Ga, jij en je broeder, met Mijn tekenen en vergeet Mij je niet te herinneren. Ga naar de farao; hij heeft de grenzen overschreden. En spreek zachtmoedig tot hem, misschien laat hij zich vermanen of toont hij vrees.” (Soera Ta Ha, 42-44)

En toen, na hen, stuurden Wij Mozes met Onze tekenen naar de farao en zijn vooraanstaande kring, waarop zij deze (Onze tekenen) ten onrechte afwezen. Zie het uiteindelijke einde van de onruststokers. (Soera al-A'raf, 103)

quran

Analyses Door de Heer Adnan Oktar Uitgezonden op A9 Tv – 1

De PKK denkt dat een gewapende strijd resultaten oplevert en gelooft dat het met gemak Turkije kan opdelen. We laten nooit toe dat Turkije wordt opgedeeld.

ADNAN OKTAR: de PKK denkt dat het goed georganiseerd is in het zuidoosten en dat ze een grote massa bereiken. Ze denken dat het marxistisch gedachtegoed aan de macht kan komen door middel van verkiezingen, met andere woorden, dat ze met verkiezingen Turkije kunnen opdelen. Ze geloven dat ze resultaten kunnen boeken voor afscheiding in een referendum. En daarom denken ze dat een marxistische, stalinistische partij gemakkelijk aan de macht kan komen door een volksstemming. Met andere woorden, ze proberen erop te wijzen dat de gewapende strijd resultaten heeft opgeleverd en als dit niet lukt, zullen ze een tandje erbij doen totdat dit wel zo is. De Koerden zijn ons erg dierbaar. We zullen ons land of onze medeburgers nooit opgeven aan de communisten. Dat kunnen ze vergeten. We zullen nooit ook maar een centimeter land opgeven. (11 januari 2013; A9 TV)

De oprichting van de PKK was een complot van de vermeende terroristische organisatie Ergenekon

ADNAN OKTAR: sommige kringen proberen de indruk te wekken dat Öcalan de man is “die Turkije zal redden” omdat hij een held zou zijn die ons van diverse plagen, terreur en anarchie zou redden. “De staat kan je niet redden, maar Öcalan zal dit wel doen; met andere woorden, hij is sterker dan het leger en de politie. Hij is zo goed en gezegend dat je hem echt moet waarderen”. Dit is het idee dat ze je proberen te geven. En dat is iets verschrikkelijks.

De man is een ijskoude moordenaar. Een fanatiek moordenaar. Hij is iemand die voor tienduizenden martelaren bij onze militairen en politie heeft gezorgd. Ik kan maar niet begrijpen waarom ze dit soort dingen zeggen. Wat is hun doel? Om te beginnen zal onze mening over deze man als natie nooit veranderen. Een levenslange gevangenisstraf. Hij zou normaal gesproken opgehangen worden, maar dit is omgezet naar een levenslange gevangenisstraf. Ik zeg niet dat hij slecht behandeld zou moeten worden. Hij moet net als ieder ander behandeld worden. Hij moet de Koran lezen en de verzen onthouden en zichzelf onderrichten. Hij zou zich moeten bekeren tot God, bidden en zichzelf voorbereiden voor het hiernamaals. Het hiernamaals is waar hij verantwoording moet afleggen. Hij zal in het hiernamaals verantwoording moeten afleggen voor tienduizenden martelaren. Hij zou moeten nadenken over hoe hij dat kan uitleggen. Hij zou dag en nacht moeten bidden.

adnan oktar

Ze zouden daarom moeten stoppen te proberen om een goed plaatje van deze man neer te zetten. Onze mening als natie zal nooit veranderen. We zullen nooit iemand Turkije laten opdelen. We zullen nooit het zuidoosten opgeven aan de communisten. We zullen nooit toestaan dat onze moeders en zusters onderdrukt worden door communistische bendes. We zullen nooit een gewelddadig regime, zoals dat van Pol Pot, toestaan. We zijn niet van plan paspoorten nodig te hebben om daarheen te gaan. We zullen het nooit, maar dan ook nooit toestaan.

We weten wat Öcalan en de PKK zijn. Het is niet nodig dit onderwerp te rekken. De PKK zou niet moeten proberen ons te verblinden. Dingen te zeggen zoals “We gaan ergens anders heen als er een akkoord wordt bereikt” Je kunt weggaan voor een koffiepauze en weer terugkomen. “We zullen onze wapens neerleggen”, zeggen ze. Ja, dat zullen ze doen, maar daarna zullen ze terugkomen met modellen die tien keer zo nieuw zijn. Waar ze afstand van zouden moeten doen, is de abnormale gedachtegang in hun hoofden en het darwinisme en het materialisme moeten worden uitgeroeid, wil dat gebeuren.

Abdullah Öcalan is een communist, een marxist en een stalinist. Noch hij, noch de organisatie zal afstand doen van hun ideeën. Als Abdullah Öcalan zou proberen de organisatie te ontmantelen, zou de organisatie hem terechtstellen als ze hem te pakken krijgen. En ze zouden nooit zijn leiding accepteren of hem zelfs serieus nemen. Tienduizenden hebben hun leven gegeven en nog eens tienduizenden zijn naar de gevangenis gegaan vanwege het communisme. Wat verwacht je dat hij zal zeggen? Hij gaat ze heus niet vertellen “Jullie hebben allemaal je tijd verspild, dus ga nu uit elkaar en ga naar huis”. “Waarom?” “Omdat ik dat vandaag een goed idee vind”. Dan wordt verwacht dat wij zeggen “Wat een geweldige man is Abdullah Öcalan. Hij heeft Turkije verlost van terreur en anarchie”.

Sommige mensen in de media proberen de daden van Abdullah Öcalan te bagatelliseren. Ze zetten hem eerst neer als een wetmatig, vriendelijk figuur en zeggen dan “Kijk, dit is de man die je gered heeft. Waarom zit hij in de gevangenis? Ben je hem dan niet dankbaar? Heeft hij je niet gered? Zonder hem zou je verdronken zijn in bloed. Hij heeft je gered van anarchie en terreur, wat wil je nog meer? Hij is sterker dan de staat! Zoek bescherming bij hem! Respecteer en waardeer hem. Abdullah Öcalan is een groots man.” Wie denken deze mensen voor de gek te houden? Geen kind zou hierin trappen.

Mensen die hierin geloven, moeten tot hun positieven komen. Dit is gewoon een project dat bedoeld is om de acties van Abdullah Öcalan legaal te maken, niets meer en niets minder. Het is niet mogelijk om onze natie hiermee te misleiden. Ga de mensen op straat ernaar vragen als je dat wilt. Niemand zal het ermee eens zijn.

Onze regering zal nooit meegaan met zoiets. Tayyip Erdoğan is ongelofelijk alert. We zien de operaties en dergelijke van de KCK. De regering heeft een duidelijke stelling tegen de PKK ingenomen. De houding van de minister van Binnenlandse Zaken is overduidelijk. Onze premier doet met zijn woorden geen concessies aan de PKK. Ik beschouw het gedrag van de premier als zeer juist en gepast.

Maar sommige leden van de pers zijn zo dwaas om te proberen de daden van Abdullah Öcalan legaal te laten lijken en schilderen hem af als een plezierig persoon. Ze verspillen hun tijd. Ze proberen dit al maanden of jaren te bereiken. Ze houden wat er om hun heen gebeurt in de gaten, maar zoiets zal absoluut niet gebeuren.

Ik schrijf over wat ons volk denkt. Ga een willekeurig persoon op straat ernaar vragen. Mijn volk is een sterk en heldhaftig volk. Zij vergeten niet wat hun is aangedaan. We hebben tienduizenden martelaren begraven. Moeders bezoeken elke dag de graven van hun kinderen, die als martelaar gestorven zijn. Boven elk graf wappert een vlag. Onze dierbare moeders geven de graven elke dag water en verzorgen de bloemen. Ze zeggen verzen op uit de Koran.

Ze proberen de indruk te wekken dat deze martelaren voor niets gestorven zijn, dat de politieagenten voor niets een martelaarsdood stierven. Mijn broeder, het is niet gemakkelijk voor ons geweest om Anatolië toe te eigenen. Het ging niet vanzelf of wel soms? Er moest hard gewerkt worden. Zonder inzet, geloof en de Koran was het niet gelukt. We zullen het land dat we veroverd hebben met geloof en de Koran niet weggeven aan een handjevol bandieten. We zullen onze moeders, zusters, broeders en grootvaders niet aan communistische bendes overlaten. (2 januari 2013; A9 TV)

harun yahya, website

Het neerleggen van wapens is alleen mogelijk met ideeën. Zolang ideeën hetzelfde blijven, kunnen de wapens veranderen, maar zullen ze nooit neergelegd worden.

DİDEM ÜRER: de terrorist Nuriye Kesebir, een van de leiders van de organisatie die namens de PKK bij de gesprekken van Oslo aanwezig was, legde een verklaring af die onze analyse van de manier waarop de PKK tegen wapens aan kijkt, bevestigde. Ze zei “onze wapens zijn geen probleem voor ons, ze zijn voor ons een zelfverdedigingsmiddel. Als ze ons vertellen onze wapens neer te leggen en weg te gaan, betekent dit dat ze ons niet kennen en dat ze ons bespotten. Wie vertelt een guerrillabeweging die over een dergelijk groot gebied is uitgespreid nou wat te doen? Die wapens kunnen alleen neergelegd worden als het doel waarvoor ze in eerste instantie werden opgepakt, bereikt is. Als er tot een oplossing gekomen is, dan kunnen we het erover hebben om onze wapens neer te leggen. En dat betekent niet ze neerleggen, het betekent het praten over de situatie waar we heen willen, namelijk ‘autonomie’. We zullen onze wapens niet loslaten tot dat gebeurt.”

ADNAN OKTAR: dit geeft de manier waarop ze denken goed weer. Dit beschrijft wat ze zelf onderling oprecht denken. Waarom zouden ze hun wapens neerleggen? Ze zeggen dat ze alleen het type wapen zullen veranderen, maar dat ze nog steeds wapens zullen hebben; ze zullen deze niet wegdoen. Waarom zouden ze? Het neerleggen van wapens kan alleen bereikt worden met ideeën.

Als de PKK de Islamitische Unie accepteert, als dat goede idee zich onder hen verspreidt, dan zal de Islamitische Unie zich snel verspreiden. Dat zal goed voor hen en goed voor het volk zijn.

Wat zal er gebeuren als ze de Islamitische Unie omarmen? Iran zal dan van oost naar west bij hen horen, Jordanië en Izmir zullen ook van hen zijn. Ze zullen overal kunnen gaan en staan. Ze zullen overal kunnen wonen. Ik heb het over onze broeders uit het zuidoosten. Anders zullen ze door de PKK vastzitten in de bergen van Mardin. Door jullie zullen ze vastzitten in de bergen van Siirt. Jullie zorgen dat ze vastzitten in dat koude, barre klimaat. Communisten uit Noord-Korea zullen komen, Chinese communisten zullen komen, raketten zullen worden geïnstalleerd, geavanceerde wapens zullen komen en zelfs oude mannen van 60 jaar zullen bewapend worden. Ze zullen moeders bewapenen en er zal een enorm communistisch leger opgericht worden. Als natie zullen we iets dergelijks nooit toestaan, we zullen ons land nooit laten opdelen. We geven onze broeders in het zuidoosten niet op aan communistische bendes.

harun yahya, adnan oktar

De reden waarom sommige Koerden in het zuidoosten de PKK steunen is dat ze denken dat dit de manier is om te ontkomen aan het lijden dat wordt veroorzaakt door de vermeende terreurorganisatie Ergenekon. Maar de vrijheid en bevrijding waarnaar ze verlangen, kan hen gegeven worden door de Islamitische Unie.

ADNAN OKTAR: een eigenschap van onze mensen in het zuidoosten is dat ze niet van onderdrukking houden. Iedereen wil altijd vrij zijn. Zoals ik laatst al zei, zijn bedreigingen niet de enige reden waarom sommige mensen de PKK steunen. Ze kunnen zeggen “als, moge God het verhoeden, er een andere structuur komt, autonomie of een federatie, dan kijkt er niemand meer op ons neer”. Op het gebied van het geloof, denkt een groot deel van hen “we zullen vrij zijn om onze religieuze verplichtingen uit te voeren. We zullen ons kunnen kleden zoals we willen. De hoofddoek zal een vrije keuze zijn en we zullen tulbanden kunnen dragen als we hiervoor kiezen. We zullen volgens de islam leven zoals wij dat geschikt vinden”. Ze zeggen “we zullen zaken kunnen doen zoals we willen, zonder dat we belasting hoeven te betalen”. Maar ze denken vooral “er zal niemand boven ons staan om ons te vernederen”.

De reden waarom onze broeders zo denken is het beleid uit het verleden. De vermeende terreurorganisatie Ergenekon en degenen die haar zienswijzen deelden, vernederden constant onze broeders uit het zuidoosten, namen hen nooit serieus en praatten neerbuigend tegen hen. Ze gedroegen zich ontzettend neerbuigend tegen hen. Ze maakten het op alle mogelijke manieren duidelijk dat ze hen verachtten en niet wilden. Ze gedroegen zich op een manier alsof ze een stuk slimmer en beter waren dan hen. Ze probeerden ook het idee te benadrukken dat Koerdisch zijn een reden was om je te schamen.

Ze zeiden, in andere woorden “wij zijn Turken, dus wij zijn superieur”, maar in genetische zin en niet in de morele zin van het woord. Ze kwamen met de gedachte “wij zijn genetisch superieur aan jullie. Wij zijn jullie heren. Ze hebben ons boven jullie geplaatst. Jullie moeten je schikken naar je heren”. Onze dierbaren verdroegen die arrogantie jarenlang geduldig. Ze werden geslagen, uitgescholden en beledigd. Sommigen van hen gingen zich ervoor schamen om Koerd te zijn. Ze waren Koerden maar wilden het niet toegeven. Als je ze vroeg waar ze vandaan kwamen, zeiden ze “ik kom uit Ağrı", er heerste een ijskoude stilte. Alsof het een van de ergste misdaden in de wereld was om een Koerd te zijn. Uit wat ik heb gezien en van mensen heb gehoord, voelden die dierbaren van ons zich daarom echt minderwaardig. Ze zeggen “ik kom uit het zuidoosten”, maar niet “ik ben Koerd”. Ik heb dat met mijn eigen ogen gezien, moge God het verhoeden.

Deze verachtelijke types, zonder enig karakter, hebben mijn dierbaren zo onderdrukt dat zij gezorgd hebben dat ze depressief werden. Er moeten maatregelen genomen worden om deze immoraliteit en verschrikkelijke gang van zaken recht te zetten. Mijn broeder, je bent een gewoon mens, een dienaar van God. Als je morele waarden zo gebrekkig zijn, wat heb je er dan aan om Turks te zijn?

Sommigen denken dat de Islamitische Unie ineens ten tonele verscheen toen dingen echt goed gingen. Ze stelden zich zo voor dat dit sterke geloof in de Islamitische Unie verscheen net voordat ze hun doelen gingen bereiken. Ze raakten in paniek. De idee van een Islamitische Unie ontstond net wanneer zij dachten dat heel Turkije op het punt stond om zich op te delen, moge God het verhoeden en toen ze op het punt stonden om het zuidoosten aan de communisten over te laten. We zeggen nu de “Turks-Islamitische Unie”. Als de Turks-Islamitische Unie ontstaan was als een dergelijk racistisch idee, als het gebaseerd was op de superioriteit van het Turkse ras, dan zou deze ideologie van het begin af aan gefaald hebben, omdat iedereen weet dat deze ideologie faalt. De wereld zou zich verenigen en in verzet komen tegen het idee van de superioriteit van het Turkse ras; ze zouden het verpletteren. Niemand zou er in meegaan. Gelukkig is er niet een dergelijke bewering gedaan en zal dit ook in de toekomst niet gebeuren.

Dus alles wat er overblijft is de Islamitische Unie, de Islamitische Unie zal versterkt worden met het systeem van de Mahdi. Het zal in de intellectuele aanval gaan, met de wil van God, omdat de Islamitische Unie een constructie is die door 1,5 miljard mensen gesteund wordt en er een is die zeer goede resultaten kan bereiken. (17 januari 2013; A9 TV)

a9 tv, harunyahya tv

De PKK zegt “Als jullie ons het zuidoosten geven, kan er tijdelijk vrede en een einde aan het bloedvergieten komen”

adnan oktar, harun yahya

DİDEM ÜRER: de eerste van de begrafenissen voor de drie leden van de PKK die overgekomen zijn uit Frankrijk, vond plaats in Diyarbakır en er waren bijna 2000 mensen bij aanwezig. Er werd gewaarschuwd dat er problemen zouden kunnen ontstaan en er werden verregaande voorzorgsmaatregelen genomen. Maar, misschien voor de eerste keer, ging een massabijeenkomst van de BDP stilletjes en zonder problemen voorbij en er werden geen posters van Öcalan ontrold. Het verslag hiervan werd in de kranten geïnterpreteerd als een blijk van oprecht verlangen naar vrede en oplossing van de BDP en de PKK.

ADNAN OKTAR: ze zeggen nog steeds hetzelfde. Ik kan de woorden hier maar niet begrijpen. Al vanaf het allereerste begin zeggen ze “we willen geen bloedvergieten, laten we het probleem vredig oplossen”. Ze zeggen niet echt iets wezenlijks, ze zeggen alleen dit. Ze zeggen het al 30 jaar. “Ons verlangen is zeer duidelijk en eenvoudig” zeggen ze. Niet de BDP, de PKK. “Er is hier een regio, Mardin, Diyarbakır, Siirt en die regio hoort bij ons. We willen daar met jullie goedkeuring een staat oprichten. Maak dingen nou niet moeilijk voor ons. Anders zal er bloed vloeien. Verleen ons dus een gunst. Dan zullen we ons goed, beleefd, eerlijk en netjes gedragen. We zullen niet met de vlag gaan zwaaien. We zullen alles doen wat jullie zeggen. Maar jullie moeten dit voor ons doen” zeggen ze. En wat als we dat niet doen? “Dan breken we de boel af”. Ze blijven zichzelf maar herhalen. “Vrede is een groot goed, we hebben vrede bereikt. Vrede”. Weten we dan niet wat vrede is? Vrede is in ieder geval iets waar moslims zich mee onderscheiden. Wie wil er nu oorlog? Alsof we hebben gezegd dat we op bloedvergieten zitten te wachten, alsof het volk smeekt om bloed. Dan komen ze en ratelen ze door over vrede alsof ze verwachten dat we gaan zeggen “geweldig idee. We hebben daar nooit aan gedacht. Dit is de eerste keer dat we hieraan denken”. Dat is wat ze zeggen, “laten we vrede stichten”. Wat zei Stalin? “Geef deze regio aan ons zonder er een drama van te maken”. Als je dat doet, zal Stalin je als braaf jongetje behandelen. Maar als je het niet doet, maakt hij alles met de grond gelijk. Het gaat hetzelfde met de PKK. Ze zeggen “we vragen jullie heel beleefd om Abdullah Öcalan te laten gaan en dan kan hij leider van de staat worden. Wij willen leven in een onafhankelijke buurstaat, als een communistische staat”. Ze zeggen “We zien echt niet wat hiermee het probleem is”. Ze blijven doorgaan over vrede, vrede, vrede: dat is ook wat wij willen. Niemand wil oorlog. Noem een normaal persoon die oorlog wil. Niemand wil het. (18 januari 2013; A9 TV)

Öcalan en de PKK zouden spijt moeten betuigen en zich tot de islam en de Koran moeten wenden. Ze zouden de Islamitische Unie moeten steunen. Als ze dat doen, zal er welvaart, sociale gerechtigheid en blijdschap in de hele regio heersen.

ADNAN OKTAR: zal ik je vertellen wat de PKK zou moeten doen? En weet je wat voor Abdullah Öcalan het beste zou zijn? Hij zou spijt moeten betuigen en zich tot de islam en de Koran moeten wenden. Hij zou ook de Koran moeten lezen. Dat geldt ook voor de jonge leden van de PKK. Die zouden de Koran moeten lezen en zich tot de Islamitische Unie moeten wenden. Ze zouden de Islamitische Unie moeten omarmen. De hele regio zou dan gered zijn. Iedereen: Afghanistan, Pakistan, de Koerden, de Lazen, de Tsjerkessen, ze kunnen zich dan allemaal eindelijk ontspannen. Een explosieve economische groei, grote sociale rechtvaardigheid, schitterende architectuur en kunst, groot plezier en een groot gevoel van broederschap zal zich overal ontvouwen. Er is geen andere optie. Anders zullen ze ten onder gaan; God zal het nooit toestaan. Als ze een goede indruk willen maken, moeten ze zich tot God wenden. Ze hoeven niks van andere mensen te verwachten. Ze moeten zich tot God wenden. Ze moeten tot God bidden en berouw tonen. Ze zouden de Koran moeten lezen en de verzen in hun hoofd moeten prenten. Ze moeten de waarheid zien. En de andere leden van de PKK moeten zich ook tot de islam en de Koran wenden. Laten we de Islamitische Unie verspreiden over de wereld; de hele mensheid moet zich naar geluk, plezier en vrede haasten. Laat er een eind komen aan oorlogen en bewapening. Dat materiaal zou in plaats van voor wapens in fabrieken gebruikt moeten worden voor wasmachines en koelkasten. Ze zouden ernaar moeten streven om het staal en het koper en wat er ook in de wapens zit, te gebruiken in fabrieken voor goede doelen. Laten we van de wereld een betere plek maken. Laat de hele wereld leven in vrede. Laat iedereen broeders zijn. Laat er een volledige wetgeving en rechtvaardigheid zijn. Op het moment zijn mensen behoedzaam met de wet. Ze vertrouwen de wet in veel delen van de wereld niet. Het is een wereld zonder gerechtigheid. In een groot deel van de wereld is het rechtssysteem corrupt en dit zorgt ervoor dat mensen lijden, alsof het de belangrijkste taak van het rechtssysteem is om mensen in de gevangenis te laten zetten, ze bang te maken en te laten lijden. De belangrijkste taak van het recht zou moeten zijn om mensen te bevrijden en om ze te leiden naar het goede. Het zou ten goede van de mensen moeten komen, niet hun situatie slechter moeten maken, maar in veel delen van de wereld is het rechtssysteem een gereedschap geworden om mensen te onderdrukken of om ze te laten lijden. Het systeem beangstigt mensen, terwijl ze het zouden moeten beschouwen als een zegen en ze zouden het ten goede moeten aanwenden. Dat is hoe het zal zijn aan het Einde der Tijden. Mensen zullen het rechtssysteem als een zegen zien. (17 januari 2013; A9 TV)

 

1 / total 8
U kunt Harun Yahya's boek De Verraderlijkheid en Wreedheid van de PKK online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top