Adnan Oktar zegt

 

A9 TV, 14 Januari 2015> Click for more

In de islam is het verkeerd om afkerig te zijn tegen joden. Men kan zeker wrok hebben tegenover personen die zonden hebben begaan of tegenover degenen die mensen hebben onderdrukt. In dat geval moeten die individuen ter verantwoording worden geroepen door middel van het juridische systeem. Maar de gehele Israëlische volk beschuldigen, dat is verboden. Het is niet islamitisch.
In de islam is er geen haat tegen joden en christenen. Integendeel, in de Koran worden ze beschermt als ‘de mensen van het Boek’. Een moslim kan geen enkel afkeer hebben, noch tegen hen, noch tegen hun plaats van aanbidding. God zegt ons in de Koran dat moslims met joodse en christelijke vrouwen kunnen trouwen; inderdaad, sommige vrouwen van onze Profeet (vzmh) waren joods en christelijk.
Het is belangrijk dat oprechte, eerlijke, modern denkende godvrezende mensen in alle aspecten van het leven het voortouw hebben. Dat is omdat deze mensen een garantie zijn voor iedereen: christenen, joden, atheïsten: Deze mensen vrezen God en zullen niets doen dat tegen een goed geweten ingaat. Dat is een geweldige garantie voor iedereen.
Een gelovige moet altijd in een goed humeur zijn, vol met levenslust Als ze verdrietig zijn of verontrust zijn over iets, of als ze gehinderd zijn door iets, zal het lichaam willen slapen om zich te ontdoen van dat gevoel. Maar als men gelukkig is, zal het lichaam niet willen slapen, het zou juist willen opstaan en in plaats daarvan het leven willen leven.

A9 TV, 13 Januari 2015> Click for more

Het uiteenvallen van Turkije zou de ondergang van de islamitische wereld betekenen. Het zou niet hetzelfde zijn als elk ander land dat uiteen valt; dat komt omdat Turkije het brein is van de Turkse wereld. De dood van Turkije zou de dood van de islamitische wereld betekenen. Ze is het brein van de islamitische wereld. De dood van Turkije zou de ondergang van de islamitische wereld betekenen.

A9 TV, 12 Januari 2015> Click for more

Als je hen [wie zwak in het geloof zijn] zou vertellen om slapeloos te blijven omwille van God, om de islam te dienen, zouden zij dit niet doen; maar als je hen zou vertellen dat zij een auto konden winnen door dagen op te blijven zonder slaap, zouden zij dit zonder aarzeling doen. Dit toont de neiging van het innerlijk zelf aan om een dierlijk, oneervol en laag karakter aan te nemen.
Als men het toestaat zijn lagere zelf de controle te laten nemen, zal deze zich gedragen als een dier; het zal zich instinctief als een dier gedragen.
Het menselijk lichaam heeft de neiging om zich te gedragen als dat van een dier wanneer het aan zijn eigen lot wordt overgelaten; het zal alleen willen eten en slapen, gemakkelijk bang worden en zich egoïstisch gedragen. Men moet deze dierlijke kant compenseren door middel van geloof. Men moet zichzelf niet toestaan zich als een dier te gedragen.
De metgezellen van onze Profeet (vzmh) spanden zich altijd in voor God. Maar de huichelaars hadden altijd smoesjes, zoals ‘onze huizen zijn blootgesteld’ of ‘we zouden komen als we wisten hoe’. Als zij echter te horen zouden krijgen dat zij goud zouden ontvangen, zouden zij meteen toegeven. Dit is omdat het in hun belang geweest zou zijn. Iemand zijn interesses zouden echter altijd in overeenstemming met de goede zeden moeten zijn; men moet het geloof en de beloning van God kiezen boven goud. Anders kan iemand in een dier veranderen.
In hun verknipte wereld respecteren de huichelaars niet de moslims, maar hebben een ongelofelijke respect voor de ongelovigen en hebben zij hen hoog in het vaandel staan.
Hoewel de Koran zeer gemakkelijk te begrijpen is, biedt het ook ongelooflijke wijsheid.
Een onoprechte persoon zal proberen om moslims als slechte mensen te zien en de ongelovigen als goede mensen; hij zal alles verdraaien. Maar wanneer een moslim het bestaan van God ziet, in al zijn glorie, wat van nature gebeurt wanneer een persoon oprecht om zich heen kijkt, zal hij onmiddellijk de wijsheid in de Koran willen volgen.
Als een persoon onoprecht is, zal hij het leven van de ongelovigen willen. Op het internet, in boeken, overal zal hij zoeken naar een dergelijk soort leven. Hij zal zoeken naar ongelovigen, omdat hij hen bewondert. Hij zal niet in staat zijn om zijn verleden te vergeten of zijn ongelovige vrienden. Hij zal proberen gelukkig te zijn met hen.
Als we eerlijk en oprecht zijn, zullen we zonder enige inspanning ons het bestaan van de Grote Macht, de Schepper, God realiseren. Maar als iemand onoprecht en oneerlijk is, zal hij in elke kwade of duistere kanalen proberen te komen om het bestaan van God te kunnen ontkennen.
Wanneer er sprake is van razernij, haat, woede, liefdeloosheid, een gebrek aan compassie en egoïsme, zal dit de ogen, de huid en de tong verduisteren. Men is uiteindelijk niet meer in staat om te spreken. Neem kennis van hen die de liefde niet omarmen en je zult zien dat zij niet in staat zijn om te spreken, dat zij nauwelijks twee woorden kunnen uiten.
Liefde vestigt zich in iemands ogen en de ogen worden prachtig. Iemands blik wordt prachtig. Liefde vestigt zich in de tong, het maakt iemands spraak mooi. Het vestigt zich in iemands stembanden, het maakt iemands stem mooi. Het vestigt zich bijvoorbeeld ook in iemands huid, en de huid wordt mooi vanwege die liefde. Ik bedoel dat het schoonheid en voldoening bij alles brengt.
Wanneer u een beroep doet op liefde, zal het onmiddellijk komen. Liefde is erg makkelijk. Op het moment dat liefde komt, vestigt het zich in het hart en in de geest. Liefde houdt eigenlijk al van de mens; het heeft God lief, dus het houdt ook van de mens. Wanneer de liefde iemands geest bereikt, verblijdt het de geest. Wanneer liefde zich vestigt in ons hart, verblijdt het het hart. En het verbreedt direct je horizon.
Liefde komt naar ons met een eenvoudige bedoeling. Liefde wacht bij ons voor de deur. Je hoeft alleen maar te zeggen: “Liefde, kom naar mij”, en het komt direct. Liefde omhult men. Men voelt een gloed van liefde. Liefde is bereid iemands ziel te bedienen. Dat is hoe God ons geschapen heeft, maar men laat liefde bij de deur staan, zonder hem binnen te laten. Ze laten vuiligheid, agressiviteit, wrok, koudheid, scepticisme, wreedheid, onbeschaamdheid, lompheid en brutaliteit binnen, en laten liefde voor de deur wachten.
Liefde wordt gepresenteerd alsof het een luxe of iets dat overvloedig voor de wereld is. De duivel heeft mensen voor eeuwen in deze houding opgeleid. Op dit moment, wanneer mensen over liefde wordt verteld ervaren zij het als iets dat ver weg staat, iets dat heel moeilijk te bereiken is. In feite leven we al eigenlijk verweven met liefde. Liefde is voor een persoon een natuurlijke behoefte, zoals voedsel.
Men zegt: “Ik heb geen liefde noch respect, maar ik heb geld.” Wat een vreselijk ding om een vrouw te bieden, wat een nachtmerrie is dit voor hen: een leven vol ellende. Zelfs als iemand in een villa woont, in een paleis, elke dag zou pijn brengen. Wat zal een maaltijd of luxe jurk toevoegen zonder liefde, of zonder te worden gewaardeerd.

A9 TV, 11 Januari 2015> Click for more

De Britse diepe staat verbergt zichzelf heimelijk. De meerderheid van de drugshandel en de maffia in de wereld staat onder hun bevel. Ze zijn in staat om hen al het vuile werk op te laten knappen. Terreurorganisaties, zoals de PKK, de organisaties die bloed vergieten en wereldwijd bekend zijn, staan allemaal onder hun bevel; ze zijn makkelijk in staat om tweedracht te brengen en problemen te veroorzaken in een land door gebruik te maken van hen.
Er wordt aangenomen dat veel van de inlichtingendiensten onder controle staan van de CIA: het feit is echter dat veel van hen onder controle staan van de Britse diepe staat. Abdullah Öcalan is zich bewust van de betrokkenheid van de Britse diepe staat en zegt dat zij degenen waren die de PKK-beweging zijn begonnen.
De Britse diepe staat regisseerde de ineenstorting van de Ottomanen. Het was de Britse diepe staat die de grenzen van Syrië en Irak heeft bepaald. Het was de Britse diepe staat die de Haram Al-Sharif (de Tempelberg), Mekka en Medina van de Ottomanen afnam. Het is weer de Britse diepe staat die de PKK in het zuidoosten van Turkije probeert te versterken en hen een aparte staat in de regio probeert te laten stichten.
De gedachten van hen die profeet Mozes (vzmh) omringden waren altijd met de ongelovigen. Ze waren naar de woestijn gegaan, maar zijn het leven dat zij hadden in Egypte niet vergeten. Ze waren verliefd op alles wat te maken had met Egypte, ze bewonderden de oude Egyptische cultuur, de koeien, het leven daar, hun manier van eten en drinken. Een meerderheid van hen bleef in die krankzinnige toestand totdat de profeet Mozes (vzmh) overleed.
Familie, trouwen, kinderen krijgen zijn allemaal zaken die huichelaars verkiezen boven religie. Dat is waarom zij niet kunnen kiezen tussen religie en hun idolen. Huichelaars verafgoden hun gezinnen, ze verafgoden hun kinderen. Ze beschouwen hen als hefboom tegen de Islam.

A9 TV, 10 Januari 2015> Click for more

Neem een kijkje naar de duivel; achter wie de duivel ook staat, er is altijd boosaardigheid in hen en er is schoonheid in de mensen die zij negeren en vermijden. De duivel vermijdt goede mensen en zou niet over hen willen praten; praten over die goede mensen beledigt en verontrust hem zeer.
De strijd tegen de duivel vereist geduld, wilskracht en wijsheid; dat komt omdat de duivel intelligent, koppig, verraderlijk en een bedrieger is. Moslims moeten erg intelligent en geduldig zijn en goede plannen kunnen maken; de duivel geeft niet makkelijk op en het systeem van de antichrist zal niet direct vergaan. Elk plan dat zij maken tegen moslims moet geduldig een voor een afgebroken worden.
Het systeem van de Mahdi is wat de antichrist het meest stoort in de Eindtijd. Omdat het systeem van de Mahdi het systeem is dat het uit elkaar zal scheuren met rede, wetenschap en kennis. Het systeem van de antichrist zal zich direct op het systeem van de Mahdi richten.

A9 TV, 9 Januari 2015> Click for more

Sociaal-darwinisme is de basisfilosofie van de Britse diepe staat. Dat is de reden waarom zij het darwinisme in stand willen houden.
Darwinisme is de religie van de antichrist. Het is een systeem onder de voogdij van de Britse diepe staat. De hele wereld is verplicht om op school hierover les te geven.
Om ons geweten in gang te zetten, laat God ons alle onschuldige mensen zien wie onderdrukt en vermoord worden, wie verbrand worden. Als we niet handelen naar ons geweten, plegen wij een misdaad en dat is onaanvaardbaar. We zullen de islam dienen met al onze macht.
Men moet nauwkeurig zijn wat betreft religie en goed over de islam waken. God beschermt ons en waakt over ons. Hij geeft ons ogen, een neus, een mond en oren. Hij zorgt dat onze harten continue kloppen. We zouden neervallen als het dit niet deed. Hij geeft ons eten, Hij maakt kleuren voor ons, Hij creëert stemmen, Hij creëert schoonheid. God is voortdurend bezig om in onze behoeften te voorzien.

A9 TV, 8 Januari 2015> Click for more

Angst voor de toekomst is een kwestie van geloof: men kan die angst verslaan met geloof. Het is een teken van mislukking in deze beproeving als men geen vertrouwen heeft in zijn geloof. Die angst moet zeker worden verslagen.
De angst voor de toekomst is wat mensen weerhoudt om oprechte, praktiserende moslims te worden. Anders zouden zij God, de Koran en de islam dienen. Maar in plaats daarvan verspillen ze al hun tijd met het sparen van geld, carrière maken en trouwen.

A9 TV, 7 Januari 2015> Click for more

De Britse diepe staat is degene die alle tweedracht en vervolging door het regime in Syrië op dit moment orkestreert: de Britse diepe staat orkestreert ook wat er gaande is in Irak. Het was de Britse diepe staat die de grenzen van Syrië trok en deze grenzen werden met linialen bepaald. Het is opnieuw de Britse diepe staat die de PKK op dit moment ondersteunt.
Armoede kan aan de buitenkant op een zielig concept lijken, maar eigenlijk maakt armoede mensen nederig, godvruchtig en goed gemanierd. Het maakt mensen dankbaar voor zegeningen en zorgt ervoor dat ze de waarde van die zegeningen erkennen.

A9 TV, 6 Januari 2015> Click for more

Mensen geloven in Gods vergeving, maar ze willen zelf niet vergevingsgezind zijn; dat is niet aanvaardbaar. Net als een persoon weet dat God hem zou vergeven, moet hij zelf ook kunnen vergeven.
Vergeving is een karakteristiek die God zeer waardeert. Dat komt omdat wraak een genot van de laagste soort aan de ziel kan geven, maar vergevingsgezindheid is moeilijk; het [vergeving] vereist wilskracht en wijsheid. Dat komt omdat door vergeving men geen voldoening ervaart, maar wraak zou die voldoening wel kunnen geven. Dat is de reden waarom God vergeving als uitgangspunt neemt.
Als je geen vertrouwen in God hebt, dan geeft God je niet de mensen die je kunt vertrouwen. Hij zou ervoor zorgen dat een ieder van hen een last voor je is. Als je God steunt, steunt God jou. Als je denkt dat God machteloos is - God verhoede – dan zorgt God ervoor dat je machteloze mensen tegen komt.
Een moslim moet fel afstand nemen van angst voor de toekomst. Dat [de angst voor de toekomst] betekent dat je niet vertrouwt in God, maar in dat huis dat je hebt gekocht, of in het geld dat je ergens hebt gespaard. God zou je verwoesten. Bovendien, wat zou dat geld nog betekenen als God je in de problemen brengt? Zoiets is niet aanvaardbaar. Niemand sterft van de honger, niemand die God vertrouwt, is ooit geschaad.
Angst voor de toekomst is religieus onwettig, een moslim kan niet op die manier denken. God is Degene die elke seconde van ons leven creëert. Alle voorzorgsmaatregelen die je neemt, komen misschien naar je terug als problemen. Bijvoorbeeld, je denkt er misschien aan om geld te sparen, maar dat zou uiteindelijk misschien allemaal opgaan aan de behandeling van kanker of op een andere manier worden besteed. Je koopt een huis en God zorgt dat het instort bovenop je. Men kan zulke dingen niet vertrouwen, maar alleen God. Iets anders dan dat zou heel verkeerd zijn en zou God beledigen.
Sentimentaliteit en woede zijn kenmerken die niet bij een moslim passen. Dat komt omdat een moslim altijd met God in het achterhoofd handelt. Hij denkt altijd rationeel en rechtvaardig. Hij vergeet nooit dat God Degene is Die alles creëert, zelfs wat de meest gruwelijke incidenten blijken te zijn.
God is de Schepper van zelfs de gekste en meest abnormale daden. Individuen zijn niet de plegers; niemand kan ooit buiten het lot handelen. Dat is de reden waarom men matig, evenwichtig en rationeel moet zijn bij de beoordeling van incidenten die plaatsvinden.
Een moslim zou niet reageren op dwaasheid met dwaasheid, op instabiliteit met instabiliteit, op razernij met razernij, op woede met woede. Men moet rationeel zijn en altijd bewust zijn van het feit dat God met hem is; omdat God Degene is Die de anderen die abnormale dingen laat doen. Een moslim zou daarom bewust moeten zijn van het feit dat niemand een zelfstandig wezen is, zodat hij zich geen zorgen hoeft te maken.
Men moet nooit zijn band met God verliezen. Er kunnen veel dingen gebeuren die tegen hem blijken te zijn, veel dingen kunnen verkeerd gaan, maar men moet toch een zeer rationeel beleid volgen, en het niet erg vinden een stap terug zetten wanneer dat nodig is. Moslims zijn nederige mensen en aanvaarden Gods gevoel van goed en kwaad. Zo veel mogelijk gematigd handelen is wat past bij een moslim. Plotselinge en ongeremde reacties blokkeren je rationaliteit.
Een nederige houding brengt een moslim niet in diskrediet, het is niet afkeurenswaardig. Een moslim is niet in een positie om zich zorgen te maken over zijn trots, maar eerder om het goede van de islam.
God wil niet dat wij alleen gemiddelde wijsheid hebben tijdens het prediken van de islam en het verspreiden van Zijn Boodschap. Hij wil dat we een superieure wijsheid hebben. De islam wordt niet verspreid met een middelmatige rationaliteit en wijsheid; dat is omdat sommige anti-islam fronten in een ambitieus bondgenootschap in een strijd tegen de moslims verwikkeld zijn, door te pleiten voor tal van andere filosofieën.

A9 TV, 5 Januari 2015> Click for more

Het traditionele orthodoxe systeem veronderstelt dat hoe meer druk ze uit te oefenen in de naam van God, hoe dichter ze bij God komen: in werkelijkheid komen mensen komen in een dergelijke omgeving niet dichter bij God, maar ze drijven verder los van God en hun religie en daarnaast verliezen ze ook hun geestelijke stabiliteit.
Moderniteit brengt in de eerste plaats geestelijke gezondheid. In een onverdraagzaam systeem, kan de menselijke geest niet normaal functioneren. In een onverdraagzame omgeving worden mensen half krankzinnig. Kijk om je heen en je zult zien dat veel van hen mentaal instabiel zijn. In de moderne samenleving werkt de menselijke geest zinnig en rationeel.
We moeten een zeer modern Europees land zijn. Dit is iets wat onze regering het meest moet benadrukken. Zonder moderniteit, zou er geen vooruitgang in de wetenschap en in de kunst zijn. Zonder moderniteit zouden we totaal geen militaire macht hebben. We zouden een klassiek Midden-Oosterse land worden en geleidelijk instorten.
De overheid moet Turkije modern maken. Alle instellingen van de staat moet worden gemoderniseerd. Er moeten inspanningen worden gedaan om onze mensen te moderniseren. De gebouwen, het leven in het algemeen, het systeem, alles moet worden gemoderniseerd. Anders zou er een groot gevaar zijn.

A9 TV, 4 Januari 2015> Click for more

De Almachtige God verbergt zich achter lagen. Er zijn maar weinig mensen die achter deze lagen kunnen zien; Ik bedoel er zijn slechts zeer weinigen in staat om de, laten we zeggen zestig van de zeventig lagen te onthullen. Mensen van het hart leggen die lagen bloot en hoe meer ze dat doen, hoe dichter ze bij de Almachtige God komen.
De staat moet uit alle macht het systeem van de Mahdi ondersteunen. Omdat er in het systeem van de Mahdi geen interventie met de staat is. Het systeem van de Mahdi bemoeit zich niet met de politiek; het heeft als kenmerk heeft de islamitische wereld en de gehele Turkse wereld te verenigen, en het is ook een systeem tegen fanatisme, een systeem dat moderniteit volledig aanmoedigt en fundamenteel tegen afsplitsing is. Dat is absoluut ideaal voor de staat.
Als een persoon niet beledigd is wanneer ongepaste dingen worden gezegd over God, over de Koran, maar zich hard maakt wanneer hij denk dat Mevlana wordt beledigd, dan is dat een verafgoding.
Een moslim zou afdwalen als hij de abnormale uitspraken die uit naam van Mevlana worden gedaan, aanvaardt. We weten niet of Mevlana echt die verklaringen heeft gedaan, maar deze uitspraken worden gepubliceerd in het Masnavi, dat bekend staat als zijn boek: Het is onmogelijk om dat te accepteren.

A9 TV, 2 Januari 2015> Click for more

De Britse diepe staat probeert om de islam te vervangen door Rumisme. Moslims moeten heel behoedzaam met dit plot omgaan.
De Britse diepe regeert over alle diepe staten van de wereld. De Britse diepe staat beheert ook de Amerikaanse diepe staat.
De Britse diepe staat is de echte dader van de ineenstorting van de Ottomanen. Ze zetten naties, die eeuwen naast elkaar hebben geleefd, tegen elkaar op door middel van uitlokking, maar de burgers van het Verenigd Koninkrijk zijn onschuldig. De Britse regering wordt ook door deze diepe staatsstructuur verstoord.
Darwinisme is de grootste goddeloze beweging in de geschiedenis van de wereld en het is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is het land dat de antichrist beschermt en bewaakt.

A9 TV, 1 Januari 2015> Click for more

Een land waar vrouwen niet modern zijn, kan nooit modern zijn. Een land waarin vrouwen niet comfortabel en vrij zijn, kan nooit vrij zijn. Niemand zou ooit lachen in een land waar vrouwen niet lachen. Als vrouwen niet gelukkig zijn in een land, kan niemand anders ooit gelukkig zijn.

A9 TV, 26 oktober 2015> Click for more

Ongelovigen zijn superieur aan hypocrieten. Ongelovigen vormen het minste kwaad; dat komt omdat ze eerlijk handelen en zeggen dat ze niet geloven. Dit is niet het geval bij hypocrieten, zij verbergen zich onder de moslim en zijn niet te vertrouwen. Zij hopen op de hulp van moslims en proberen hen te verwoesten door het verstrekken van inlichtingen over hen. Ze proberen moslims te verwoesten door het smeden van samenwerkingsverbanden met de ongelovigen.
Hypocrieten kunnen niet onder de ongelovigen leven; ze kunnen alleen met andere hypocrieten leven. zo'n aparte gemeenschap zijn ze. Hun slechtheid zit dieper. Dat is de reden waarom ze naar de diepste laag van de hel worden gestuurd.

A9 TV, 27 oktober 2015> Click for more

Men zou in achteloosheid vallen als men zichzelf als zelfvoorzienend ziet. Kritiek op jezelf is een van de meest aanvaardbare daden van aanbidding. Het is een van de meest mooie eigenschappen van een moslim, het opent zijn geest. Degenen die zichzelf niet bekritiseren worden krankzinnig en verliezen hun verstand; ze raken in verval. Degenen die zichzelf bekritiseren vinden verlichting.
Turkije is de meester van mededogen. De vluchtelingen lijden onder grote beproevingen op zee, in de bergen en de vooraanstaanden van Europa kijken niet eens naar ze om. Het is Turkije die het meeste mededogen toont. In Istanbul alleen zijn er al meer vluchtelingen dan in heel Europa. Kijk naar het mededogen van onze mensen. We hebben het hoogste aantal vluchtelingen aanvaard en als we de middelen hadden zouden we hen allemaal aanvaarden.
Wij zijn absoluut tegen het geweld en terreur van ISIS, dergelijke daden zouden we nooit accepteren. De methode die wij gebruiken is liefde, wetenschap, cultuur en wijsheid. Maar dit systeem van ISIS komt voort uit het ultra-orthodoxe begrip van de islam. We kunnen ze alleen met de Koran naar het juiste pad leiden, niet met bommen.

A9 TV, 28 oktober 2015> Click for more

Er zijn momenteel ongeveer 1,8 miljard moslims op de wereld. Sinds 1924 hebben de moslims geen echte leider gehad. Christenen hebben een leider, Joden hebben een leider, de vrijmetselaars hebben een leider, elke groep heeft een leider. Alleen de islamitische wereld heeft geen leider en dat is onaanvaardbaar.
Als de islamitische wereld een leider had gehad, zou de bezetting van Afghanistan dan mogelijk zijn? Zou dit bloedvergieten in Irak dat in volle gang is en het bloedvergieten in Syrië dan mogelijk zijn? Zoiets zou nooit kunnen gebeuren. Omdat moslims geen leider hebben, gaat het bloedbad in volle vaart door.
Het is voor een schip niet mogelijk om zonder een kapitein te varen. Golven zouden het van alle kanten raken. De islamitische wereld is op dit moment net als een schip zonder kapitein. Het loopt vast op de rotsen en vervolgens wordt het gevangen door een storm; het is in puin.
Ik zie alles binnen in mijn hersenen. Wie creëert deze beelden in mijn hersenen? God doet dat. Voor wie zou mijn liefde dan zijn? Voor God. Ik kan niet van een onafhankelijk wezen houden. Ik zou dan liegen, ik zou mezelf dan voor de gek houden. Dat komt omdat alles wat ik zie is wat God voor mij creëert.
Net als de Antichrist de heerschappij van de islamitische wereld met een kleine kracht in zijn greep hield, zal Hazrat Mahdi de wereld die in puinhoop is met een kleine kracht verenigen. Dit is de wet van God.
Geen enkele beweging tegen het systeem van de Mahdi zal ooit succesvol zijn. Elke beweging die de tweede komst van de profeet Jezus Messias (vzmh) verwerpt is gedoemd te mislukken.

A9 TV, 30 september 2015> Click for more

Wanneer je de PYD steunt dan steun je Ocalan en alle andere communistische organisaties die opgericht zijn door Ocalan zoals PJAK, de YPG, de PKK en al de andere communistische organisaties. Deze organisaties vormen op een of andere manier een geheel. Er zijn ten minste 20 organisaties die zich rond de PKK bevinden en ze zijn allemaal PKK militanten. Als je een van hen steunt dan steun je ook de PKK. Als je een van hen legaliseert, dan legaliseer je hen allemaal.
De enige fout van ISIS in de ogen van Europa is dat ze moslims zijn en niets anders. Ik bedoel, deze reactie wordt niet veroorzaakt omdat ze terroristen zijn, maar omdat ze moslims zijn. Voor zover wij het zien, zijn zij in het geheel niet bezorgd over de communistische PKK. De PKK heeft tienduizenden van onze mensen gemarteld en het doet ze niks. Ze proberen een communistische staat in die gebieden op te bouwen en niemand is daar bezorgd over.
Ongeacht hoe ver de Europese Unie ook pusht alles draait om een simpel feit. Is de autonomie een gevaar voor Turkije of niet? Het is een gevaar. Dus we zouden het niet accepteren. De hoge belangen van ons vaderland, van onze mensen, van ons land vormen onze basis. De eisen van de Europese Unie zijn niet belangrijk voor ons. Autonomie zou het uiteenvallen van Turkije veroorzaken, dat is een expliciet feit.

A9 TV, 28 september 2015> Click for more

75% van Afghanistan is momenteel onder controle van de Taliban. De VS en Rusland bombarderen ze nu met al hun macht. Miljoenen mensen werden gemarteld. Wat is er gebeurd? De Taliban is nog steeds de heersende kracht. Hun strijd duurde 15 jaar en 44 landen namen hieraan deel. De NAVO heeft deelgenomen, maar ze konden de Taliban niet stoppen en ze kunnen ISIS in Syrië ook niet stoppen. De dingen gebeuren niet hoe ze het zich hadden voorgesteld.
Een onbegrijpelijk geweld, een onbegrijpelijke wreedheid heeft de hele wereld overspoeld. Imam Mahdi (vzmh) moet verschijnen. Moge onze Almachtige Heer Jezus de Messias laten verschijnen. Moge Hij Imam Mahdi (vzmh) laten verschijnen. De tijd hiervoor nadert. Ze zullen niet verschijnen in 2015 of in 2016. Maar 2017, 2019-2021, dit zijn de kritieke data.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top